1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2119 бб, бк, трп, 171 79 2 149 33 434 14196 Открит конкурс

06.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2138 дб, здб, 0 0 0 916 15 931 32480 Открит конкурс

07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2139 трп, 219 43 38 321 720 1341 42615 Открит конкурс   17.09.2021 17.09.2021