1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 36 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2101 тп, 171 23 12 37 178 421 21313 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2106 бб, бк, брз, здгл, ива, лп, см, трп, 130 347 11 266 0 754 25783 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2109 чб, 7 434 87 176 43 747 18822 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2102 МТ бл, здб, цр, чб, 183 303 71 125 6 688 24070 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2103 МТ бк, ива, см, 245 7 23 531 107 913 44099 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2104 МТ бк, гбр, 75 1 0 510 139 725 32670 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2105 бк, здб, 0 0 0 338 1 339 14178 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2107 МТ бб, гбр, здб, кст, чб, 51 275 17 117 0 460 15491 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2108 МТ бк, ива, см, 172 24 20 280 57 553 26930 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2111 бб, здб, здгл, 363 368 9 207 45 992 42023 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2112 бк, здб, 0 0 2 349 8 359 15000 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2113 бб, ела, 723 52 3 136 33 947 57977 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2114 бб, бк, 538 29 1 120 23 711 44354 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2115 бб, бк, бм, ела, 839 45 15 478 105 1482 83720 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2116 бб, ел, чб, 189 173 17 43 5 427 18361 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2117 бб, бк, чб, 202 231 13 90 14 550 20951 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2118 бл, чб, 35 337 99 82 12 565 15494 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2110 МТ бб, чб, 160 353 9 80 2 604 21624 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2120 бб, чб, 192 394 37 96 17 736 28395 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2121 МТ бк, гбр, здб, 53 3 0 500 14 570 24596 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2122 бб, бк, гбр, здб, здгл, лст, трп, чб, 252 212 10 187 0 661 28468 Явен търг

06.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2124 бб, бк, трп, 395 85 10 461 102 1053 50412 Явен търг

01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2125 бб, бк, 403 41 12 302 73 831 45173 Явен търг

01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2126 бб, чб, 361 273 37 255 28 954 40611 Таен търг

10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2129 бб, чб, 495 326 7 234 58 1120 54019 Таен търг

06.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2132 МТ бк, 136 21 5 262 65 489 24261 Таен търг

06.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2135 МТ бк, гбр, здб, 0 0 0 587 31 618 27316 Таен търг

06.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2127 акдр, бб, бк, 214 50 23 1533 350 2170 99347 Таен търг

07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2130МТ бб, бк, ива, см, яв, 349 54 32 585 115 1135 57906 Таен търг

18.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2131МТ бк, 97 3 8 580 140 828 38961 Таен търг

18.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2133МТ бк, здб, трп, 259 19 32 573 125 1008 49338 Таен търг

18.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2134МТ бб, бк, ела, ива, см, 237 14 12 333 65 661 35474 Таен търг

18.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2136 бб, бк, ела, здгл, ива, см, трп, яв, 351 364 42 566 110 1433 53698 Таен търг

18.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2128 бк, 86 1 3 259 50 399 19870 Таен търг

09.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2137 бк, здб, 0 0 0 599 5 604 26950 Таен търг

09.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2140 бб, чб, 14 133 37 63 4 251 6704 Таен търг   17.09.2021 17.09.2021