1 2 3

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Симитли - Дата на обявата: 06.08.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: " Извършване на текущ ремонт на двора към административната сграда на ТП "ДГС Симитли",
Валидна до (вкл.): 06.08.2020