1 2 3

НачалоНовини

ГОДИШЕН ПЛАН

14/11/2013

Годишен план за ползване на дървесина през 2014г. на ТП ДГС Симитли
ИНФОРМАЦИЯ

31/07/2013

Информация за определените количества дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица през 2013г. ТП ДГС Симитли
Инвентаризация на разсадници 2011-2012г

10/12/2012

Инвентаризация на разсадници 2011-2012г
ЦЕНОРАЗПИС

03/12/2012

На фиданките и коледните елхи за вегетационен сезон 2012/2013 година произведени в държавeн разсадник "Орловец" на ТП ДГС Симитли”
НОВИНА

15/11/2012

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013 ПО РЕДА НА ЧЛ.38
СЪОБЩЕНИЕ

05/10/2012

ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Заповед за класиране от проведен открит конкурс за Лесокултурна дейност Симитли 2012 г Обект №1

16/05/2012

Заповед за класиране от проведен открит конкурс за Лесокултурна дейност Симитли 2012 г Обект №1
Oткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности Симитли 2012 г Обект №1

03/05/2012

Oткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности Симитли 2012 г Обект №1
Oткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности 2012

28/02/2012

Oткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности 2012
„ДГС-Брезник” отличи най-малките участници в състезание на тема: „Коледа е! Да обичаме нашата гора!”

20/12/2011

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници Териториално поделение “Държавно горско стопанство - Брезник” организира състезание под надслов: “Коледа е! Да обичаме нашата гора!”
Водосвет за просперитет и здраве отслужиха в Югозападно държавно предприятие

15/12/2011

С тържествен водосвет на 6 декември, Никулден, в Югозападно държавно предприятие в Благоевград беше открита новата база.
Югозападно държавно предприятие с готовност да предостави 60 000 коледни дръвчета за предстоящите празници

15/12/2011

Около 60 000 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Всички държавни горски и държавни ловни стопанства в структурата на предприятието са организирали добива и предоставянето на коледни елхи. Традиционно те се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници. Отгледаните дръвчета са предимно от видовете смърч, обикновена и дуглазка ела, бял и черен бор, кедър и секвоя.
Нови механизми ще регламентират продажбата и закупуването на дървесина от държавните и общински гори

15/12/2011

В бр. 96 на Държавен вестник от 06.12.2011 г. е обнародвана Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Въвежда се нов начин за експедиция на дървесината за района на Пловдив

13/12/2011

След проведени разговори между директорите на Държавно горско стопанство – Пловдив и Регионалната дирекция по горите – Пловдив се взе решение за поставянето на пластмасови пластини върху строителната дървесина.
1  2   3