1 2 3

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 Попълване на горски култури.Отглеждане на горски култури. 19958 Открит конкурс

05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019