1 2 3

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 16 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, яв, дб, 235 7 24 1476 45 1787 145147 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 19315 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 20388 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 36531 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 тп, 532 60 39 74 4 709 50245 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1909 бк, 240 0 22 299 22 583 50270 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1911 бк, 257 14 25 550 24 870 71315 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1912 бк, чб, здб, яв, 116 9 4 407 10 546 43472 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1915 бк, 182 9 0 669 15 875 70348 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 116591 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1908 бб, см, бк, ива, 637 54 55 741 49 1536 130305 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1910 бк, 122 6 11 220 19 378 31228 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1913 см, бк, 332 25 29 1016 18 1420 114494 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1914 бк, 193 9 8 619 23 852 68768 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1916 бб, см, ела, бк, трп, чб, здгл, ива, 82 117 12 138 29 378 26242 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1927 бб, бк, трп, 187 31 2 77 5 302 24663 Електронен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА