1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 9 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2003 бк, дб, здб, 0 0 12 761 0 773 27756 Открит конкурс

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2016 бк, здб, 0 0 0 739 0 739 26604 Открит конкурс

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 12721 Открит конкурс

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2034 бл, гбр, здб, 0 0 0 612 50 662 23382 Открит конкурс

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2037 бб, 85 96 2 60 2 245 6838 Открит конкурс

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2038 бк, здб, 0 0 0 381 143 524 17577 Открит конкурс

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2044 бб, чб, 373 276 9 71 14 743 22866 Открит конкурс

06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2047-193 бк, здб, 0 0 0 550 0 550 19250 Открит конкурс

18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2052-193 бк, здб, трп, 0 0 0 378 0 378 13230 Открит конкурс

12.09.2020
ПРОВЕДЕНА