1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 22 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, дб, яв, 235 7 24 1476 45 1787 59897 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 9118 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 9553 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 17044 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 тп, 532 60 39 74 4 709 11098 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1909 бк, 240 0 22 299 22 583 17606 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1911 бк, 257 14 25 550 24 870 27224 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1912 бк, здб, чб, яв, 116 9 4 407 10 546 17767 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1915 бк, 182 9 0 669 15 875 28185 Открит конкурс

28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1923-193 бк, дб, 0 0 0 558 36 594 20466 Открит конкурс

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1924-193 бб, бк, дб, 19 12 0 853 53 937 32050 Открит конкурс

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 49160 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1908 бб, бк, ива, см, 637 54 55 741 49 1536 46606 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1910 бк, 122 6 11 220 19 378 11902 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1913 бк, см, 332 25 29 1016 18 1420 46173 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1914 бк, ива, см, 200 12 8 649 29 898 29296 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1916 бб, бк, ела, здгл, ива, см, трп, чб, 82 117 12 138 29 378 10635 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1927 бб, бк, трп, 187 31 2 77 5 302 8372 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937 бб, 628 47 3 71 4 753 19536 Открит конкурс

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1939 бл, чб, 60 127 6 120 7 320 8934 Договори по чл. 27

10.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1941С бб, чб, 166 578 31 257 63 1095 30031 Договори по чл. 27

19.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1947-193 здб, 0 0 0 1156 0 1156 42772 Открит конкурс

24.10.2019
11.11.2019 11.11.2019