1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 25 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1920 бб, бк, дб, ела, здб, 401 330 10 246 22 1009 47550 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1922 бк, здб, 10 0 0 632 34 676 30599 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1929 бб, дб, чб, 83 835 374 209 49 1550 50519 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1930 бб, бк, чб, 522 78 13 357 15 985 52455 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1932 бб, бк, чб, 187 736 87 135 6 1151 41838 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1935 бб, бк, ел, чб, 917 893 87 612 89 2598 115336 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1917 бб, бк, гбр, дб, здгл, чб, 193 275 20 251 20 759 33457 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1918 бб, бк, см, 219 171 46 192 10 638 31315 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1919 чб, 6 361 101 67 4 539 15437 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1921 бк, здб, 8 0 0 711 37 756 34019 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1933 бб, чб, 134 308 64 62 4 572 21982 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1936 бб, чб, 209 343 23 54 12 641 27299 Електронен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1904 бб, бк, 21 316 31 736 21 1125 36648 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1925 бб, бк, брз, ела, см, трп, 185 36 3 298 22 544 27067 Електронен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1931 бб, 826 65 2 96 8 997 65085 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1934 бб, бк, бм, 1700 95 2 269 14 2080 144329 Явен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1926 бб, бк, брз, ела, трп, 473 132 9 181 9 804 44613 Електронен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1928 бб, бк, ела, трп, 796 91 10 328 23 1248 74946 Електронен търг

28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1940 бб, 167 93 4 104 26 394 18832 Явен търг

13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1942С бк, 221 6 9 586 32 854 42056 Явен търг

13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1943 бб, бк, 368 11 0 756 188 1323 65971 Явен търг

17.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1944П бб, чб, 3 2 0 102 25 132 3157 Явен търг

17.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1938 бк, 204 18 42 1133 60 1457 66053 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1945 бк, 60 2 4 271 68 405 19124 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1946 бб, чб, 276 215 33 95 17 636 27931 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА