1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 20 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2001 тп, 486 64 36 20 24 630 36420 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2004 чб, 31 460 90 64 1 646 20152 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2005 бб, чб, 2 390 273 86 4 755 21608 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2007 бб, бк, брз, здгл, ива, 396 27 28 480 91 1022 54857 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2008 бб, бк, брз, гбр, здб, трп, чб, 325 65 26 454 60 930 47332 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2009 бк, см, 213 82 25 629 50 999 46328 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2010 ак, бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, ива, см, трп, чб, 884 371 90 1257 101 2703 132482 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2011 бк, гбр, 138 1 1 793 50 983 44941 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2013 бк, гбр, чб, 146 28 4 225 6 409 18680 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2018 бк, здб, 63 1 0 489 54 607 27907 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2019 бк, здб, 3 1 0 466 100 570 26381 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2020 чб, 5 844 210 110 12 1181 34544 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2022 бб, бк, 787 86 4 297 55 1229 73674 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2023 бб, бк, трп, 203 232 14 272 6 727 32674 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2025 бб, 449 45 2 49 6 551 36055 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2026 бк, чб, 374 19 0 92 2 487 26437 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2027 бб, бк, чб, 214 370 55 83 1 723 29763 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2030 бб, бк, срсм, чб, 451 282 16 272 22 1043 46169 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2031 бб, чб, 86 465 30 89 5 675 23648 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2033 бк, здб, 380 15 17 788 140 1340 67903 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА