1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 43 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2001 тп, 486 64 36 20 24 630 36420 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2004 чб, 31 460 90 64 1 646 20152 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2005 бб, чб, 2 390 273 86 4 755 21608 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2007 бб, бк, брз, здгл, ива, 396 27 28 480 91 1022 54857 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2008 бб, бк, брз, гбр, здб, трп, чб, 325 65 26 454 60 930 47332 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2009 бк, см, 213 82 25 629 50 999 46328 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2010 ак, бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, ива, см, трп, чб, 884 371 90 1257 101 2703 132482 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2011 бк, гбр, 138 1 1 793 50 983 44941 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2013 бк, гбр, чб, 146 28 4 225 6 409 18680 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2018 бк, здб, 63 1 0 489 54 607 27907 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2019 бк, здб, 3 1 0 466 100 570 26381 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2020 здб, чб, 5 844 210 110 12 1181 34544 Таен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2022 бб, бк, 787 86 4 297 55 1229 73674 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2023 бб, бк, ел, трп, 203 232 14 272 6 727 32674 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2025 бб, 449 45 2 49 6 551 36055 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2026 бк, чб, 374 19 0 92 2 487 26437 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2027 бб, бк, чб, 214 370 55 83 1 723 29763 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2030 бб, бк, срсм, чб, 451 282 16 272 22 1043 46169 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2031 бб, чб, 86 465 30 89 5 675 23648 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2033 бк, здб, 380 15 17 788 140 1340 67903 Явен търг

21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2015 бб, бк, ела, см, 523 269 20 682 60 1554 56158 Явен търг

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2032 бб, чб, 81 502 44 95 10 732 21052 Явен търг

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2002-МТ бк, 528 29 17 961 200 1735 81971 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2006-МТ бк, 247 34 8 934 75 1298 56552 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2012 бк, 136 9 22 377 40 584 26857 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2017 бб, бк, 141 1 0 351 30 523 24091 Явен търг

10.03.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2014 бб, бк, ела, см, 608 255 9 792 94 1758 63134 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2021 бб, бк, ела, 773 25 24 711 142 1675 84791 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2024 бб, бк, ела, 500 15 3 597 130 1245 62334 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2029 бб, бк, бм, ела, 397 13 7 213 32 662 38723 Явен търг

10.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2035 бк, 174 4 11 337 50 576 27318 Явен търг

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2036 ак, бб, бк, вгбр, трп, 102 202 2 111 1 418 15607 Явен търг

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2039 бб, бк, ел, чб, 261 89 0 109 2 461 22880 Явен търг

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2040 бб, бк, ела, 181 59 6 58 1 305 15826 Явен търг

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2041 бб, см, 263 46 0 68 2 379 21086 Явен търг

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2042 бб, бк, ела, 739 102 8 126 8 983 60122 Явен търг

17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2043 бб, бк, 393 165 2 164 18 742 37334 Явен търг

17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2045 бб, бк, 177 6 5 222 45 455 22822 Явен търг

17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2046 бб, бк, ива, см, 125 229 27 552 29 962 30534 Явен търг

18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2048 бб, бк, трп, 479 143 8 278 41 949 48174 Явен търг

18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2049 бб, бк, трп, чб, 699 876 56 226 37 1894 76405 Явен търг

18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2050 бб, чб, 77 179 29 144 17 446 14825 Явен търг

18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2051 бб, чб, 91 1033 157 395 33 1709 46432 Явен търг

12.09.2020
ПРОВЕДЕНА